kim_jestesmy_ok

Lokaty Ziemskie pomagają spełniać marzenia o własnej działce z dostępem do jeziora. W swojej ofercie posiadamy nieruchomości zlokalizowane na terenie Warmii i Mazur – wszystkie z własną linią brzegową, otoczone piękną, dziką przyrodą. Jeśli szukasz miejsca idealnego do odpoczynku lub pod inwestycję, z dala od miejskiego zgiełku, ale dobrze skomunikowanego z miastem, poznaj nasze osady i wybierz miejsce idealne dla siebie.

nasz_zespol

Współpracują z nami Eksperci rynku nieruchomości oraz inwestycji. Dzięki połączeniu doświadczenia oraz ciągłej edukacji doradzamy skutecznie w zakresie zakupu nieruchomości nad jeziorem pod kątem wypoczynkowym lub zarobkowym.


Mikołaj AdamskiEkspert ds. nieruchomości

Piotr KaniewskiEkspert ds. nieruchomości

Mikołaj KaszubskiEkspert ds. nieruchomości

Krzysztof KentlaEkspert ds. nieruchomości

Mieszko ŁabędziewskiEkspert ds. nieruchomości

 

fundacja_ochrony_przyrody_oze

Większościowym udziałowcem Lokaty Ziemskie Sp. z o.o. jest Fundacja Ochrony Przyrody OZE. W 2011r. wyodrębniono dział sprzedaży Fundacji – powołując spółkę Lokaty Ziemskie, która zajmuje się głównie obrotem nieruchomościami z zasobu Fundacji.

Głównym działaniem Fundacji jest projekt Siedlisko z Naturą. Jest to innowacyjny projekt rozwojowo – badawczy realizowany przez wszystkie zaangażowane w działania z Lokatami Ziemskimi Fundacje.

Cel

Celem projektu jest opracowanie, przebadanie i wdrożenie innowacyjnej technologii niskoprzetworzonych naturalnych materiałów budowlanych glinosłomobeli (strawbale), konopi włóknistych na potrzeby budownictwa ekologicznego, spełniającego wymogi dyrektywy unijnej 2010/31/UE art. 9, dotyczącej budowy domów na terenie Unii Europejskiej po roku 2020. Badania te posłużą do stworzenia w ramach programu Siedlisko z Naturą infrastruktury badawczej umożliwiającej testowanie różnych materiałów budowlanych, wdrożenie wielogabarytowego druku 3D, ochrony środowiska, ekologicznego rolnictwa oraz społeczeństwa spójności. Fundacje uczestniczące w programie wydzieliły potencjalne obszary pozyskiwania materiałów bazowych w postaci gliny,  słomy, uprawy konopi włóknistych.

Doświadczenie

Współpracujemy z pasjonatami z całej Polski. Użyte materiały słomiano-gliniane doskonale sprawdziły się w budownictwie jednorodzinnym. Po przeprowadzeniu niezbędnych badań powinny się sprawdzić w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej (budynki socjalne, przedszkola, szkoły i budynki biurowe o wysokich standardach energetycznych). Nie bez znaczenia okazują się też duże możliwości pobudzenia , poprzez technologie naturalne; polskiego rolnictwa mogącego produkować oprócz słomy również konopie włókniste na potrzeby innych technologii naturalnych.  Produkcja żywności i dystrybucja bezpośrednia tworzy platformę zdrowego odżywiania i możliwość  zaopatrywania się w organiczne jedzenie. Program ma na celu zintegrowanie społeczności i edukację poprzez fora społecznościowe. Podmioty te mogą korzystać z opracowań, rozwiązań i przykładów tworzonego wspólnie z koordynatorem projektu Fundacją na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Natura 2010, stron informujących o światowych trendach. Priorytetem projektu jest pobudzenie w obszarze zatrudnienia na terenie obszarów podmiejskich i wiejskich oraz promowanie lokalnego rynku produktów naturalnych , troska o Dziedzictwo Kulturalne Regionu i Tereny Chronione Natura 2000, ochrona ptaków i miejsc lęgowych.

Podjęte działania

Oprócz działań projektowych zostały podjęte działania mające na celu skonsolidowanie środowiska w segmencie budownictwa naturalnego oraz dziedzin ekologicznych mogących znaleźć zastosowanie w projekcie. Zostały wytypowane tereny, na których to zostanie wdrożona produkcja roślin potrzebnych do budownictwa naturalnego.  Trwa proces uzyskiwania zezwoleń na uprawę konopi przemysłowych na trenach posiadanych przez Fundację. Trwają prace projektowe nad kształtem i scaleniem każdego elementu związanego z samowystarczalnym gospodarstwem ekologicznym. Podwyższone wymagania wobec charakterystyki energetycznej budynków wynikające z Dyrektywy 2010/31/UE z 19 maja 2010 r. wymuszają wprowadzenie nowych proekologicznych technologii budowania, zarówno w odniesieniu do komponentów cząstkowych, jak i samego procesu wznoszenia budynków. Opracowywane w projekcie do wdrożenia niskoprzetworzone kompozyty naturalne pozwolą budować konkurencyjne cenowo budynki o wysokim standardzie ekologicznym i energetycznym, pobudzając jednocześnie lokalny rynek pracy, w tym niewykorzystany dotąd w budownictwie sektor rolnictwa. Obecne na rynku wysoko przetworzone materiały budowlane charakteryzują się parametrami w zakresie wznoszenia obiektów niskoenergetycznych ale wymagają specjalistycznych linii produkcyjnych, systemu dystrybucji, magazynowania i transportu, co wpływa na ich ostateczną cenę jednostkową i obniża znacząco ocenę zrównoważoności środowiskowej. Technologie naturalne wykorzystują dostępne w krótkim czasie surowce, z uwzględnieniem ich optymalnych właściwości cieplno- wilgotnościowych, koniecznych do zastosowania w naszej strefie klimatycznej. Proekologiczne technologie niosą ogromny, jak dotąd niewykorzystany potencjał w budownictwie jedno – i wielorodzinnym oraz obiektach małej i średniej użyteczności publicznej, gdzie istotna jest relacja poniesionych nakładów do kosztów użytkowania.

Czym jest permakultura?

Permakultura to oparty o podstawy etyczne system świadomego projektowania samowystarczalnych i trwałych osiedli ludzkich. Samo słowo permakultura (w oryginale permaculture) powstało z połączenia słów permanent (trwałe) i agriculture (rolnictwo) lub permanent i culture (uprawa, ale również kultura). Celem projektowania permakulturowego jest zatem uczynienie danej posiadłości/osiedla/rejonu/kraju/ czy nawet świata bardziej trwałym… Bardziej trwałym i zamieszkiwalnym przez ludzi w dłuższej perspektywie czasowej. Fundacje poza tym prowadzą na swoich terenach programy ochrony ptaków i miejsc lęgowych, a także miejsc o szczególnych walorach przyrodniczych.

RABAT 5%
NA HASŁO
WRONA KRACZE