skontaktuj_sie_ok

Jeżeli masz jakiekolwiek pytanie – skontaktuj się z nami  +48 575 245 500

lub wyślij wiadomość z formularza.


biuro czynne:

Poniedziałek-Piątek 9:00 – 17:00

adres spółki:

Lokaty Ziemskie Sp. z o.o.
Grójecka 194 lok. 2, 02-390 Warszawa
sprzedaz@lokatyziemskie.pl

Sąd rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy NIP: 701-030-75-19 REGON: 143193057 KRS: 0000392013 KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 550.000 zł

RABAT 5%
NA HASŁO
WRONA KRACZE